top of page
אוראל מור יוסף self crowning ההרצאה להעיר את היופי

מפגשים וחניכות

Image by Nick Nice

אוראל מביאה מבט ישיר וחודר לתוך תפיסות מוטעות שהתגבשו לאורך ההיסטוריה בנושאי טיפוח ויופי. היופי הוא נושא הוליסטי, אין למרוח אותו אלא להזין ולהעמיק את הקשר איתו.

 

ממליצה בחום לכל אישה שרוצה להקרין יופי

מבפנים אל החוץ.

קרן

bottom of page