top of page

Beauty is Art

בגלריית האומנות תוכלו להנות משירה שכתבתי לצד תצלומים. חקירת הגוף והמראה שלי מתבטאת דרך שיתופי פעולה מרתקים עם אמנים וצלמים שונים.

שמואל ישורון.jpg

צילומים מתוך שיתופי פעולה  עם "נשים מצלמות" -
לימודי צילום והבעה אישית אומנותית. לאתר של "נשים מצלמות":https://womenphotographing.co.il